کارخانه مخروط توپ مخروطی آزمایشگاهی برای کاهش اندازه مواد معدنی و خوشحال با فرز