متوسط ​​صنعت از نسبت های مالی در شرکت معدن ذغال سنگ در اندونزی