صرفه جویی در مصرف انرژی با طول عمر بالا برای آسیاب طلا و غیره