که در آن به خرید کریستال کوارتز خرد شده برای مصرف در